Villkor

Din mailadress som du lämnar till SVT behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

SVT kommer att spara och använda de personuppgifter du lämnar för att kunna skicka nyhetsbrev till dig.

SVT är personuppgiftsansvarig. SVT kan komma att dela dina personuppgifter med SVT:s leverantörer av nyhetsbrevstjänsten.

Du har rätt att enligt 26 § PuL en gång/kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter om dig som SVT behandlar och hur SVT behandlar dessa.

Du har också rätt att enligt 28 § PuL begära rättelse i fråga om personuppgifter som SVT behandlar om dig.