Villkor

SVT behandlar uppgifter om din e-mailadress för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig.

Vi gör alltid vår yttersta att skydda de personuppgifter vi behandlar genom adekvata säkerhetsåtgärder. Alla uppgifter stannar hos SVT och inom EU/EES.

All personuppgiftsbehandling sker inom SVT:s publicistiska verksamhet. Det innebär att endast vissa bestämmelser i personuppgiftslagstiftningen gäller för behandlingen, t.ex. reglerna som rör säkerhet för personuppgifter.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss genom att skriva till dataskyddsforordning@svt.se eller ringa till 031 837193.