Villkor

SVT behandlar uppgifter om din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev till dig och personalisera din upplevelse av SVT. Dina personuppgifter lämnas inte ut till någon annan och alla uppgifter stannar inom EU/EES.

All personuppgiftsbehandling sker inom SVT:s publicistiska verksamhet. Det innebär att endast vissa bestämmelser i personuppgiftslagstiftningen gäller för behandlingen, t.ex. reglerna som rör säkerhet för personuppgifter. Vi gör alltid vårt yttersta för att skydda de personuppgifter vi behandlar genom adekvata säkerhetsåtgärder.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsforordningen@svt.se.